Zašto mi?

Da bi ste dobili odgovor na ovo pitanje, dovoljno je da pogledate stranicu Reference,  kao i naše Poslovne saradnike.

Hteli bi smo da napomenemo i da:

 • Diplomirani inženjer elektrotehnike poseduje licencu za projektovanje 350 i izvođenje 450;
 • Diplomirani građevinski inženjer poseduje licencu za projektovanje 310 i izvođenje 410;
 • Svi zaposleni osposobljeni su za bezbedan rad u skladu sa Zakonom o BZR;
 • Preduzeće je uspostavilo i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa standardom ISO 9001:2008;
 • Preduzeće poseduje licencu za izvođenje elektroenergetskih instalacija izdatu od strane Ministarstva urbanizma i građevina;
 • Preduzeće je osnivač Grupacije izvođača elektromontažnih radova Republike Srbije;

Preduzeće je kvalifikovano za izvođenje radova kod svih privrednih društava za distribuciju električne energije:

 • Elektrodistribucija – Beograd d.o.o. Beograd,
 • Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo,
 • Jugoistok d.o.o. Niš,
 • Centar d.o.o. Kragujevac,
 • Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad.
zaric

RSS Poslovne vesti:

Kursna lista: