Usluge

“Zarić” d.o.o. pruža usluge elekromonterskih radova, proizvodi i prodaje elektro opremu, sa ciljem da kvalitetom svojih proizvoda budemo konkuretni na tržištu.

Neke od naših uslužnih delatnosti:

 • Izgradnja nadzemnih vodova naponskog nivoa  do 35kV;
 • Izgradnja kablovskih vodova  naponskog nivoa do 35kV;
 • Izgradnja transformatorskih stanica naponskog nivoa do 20kV;
 • Izgradnja razvodnih postrojenja naponskog nivoa do 20kV;
 • Izrada priključaka objekata potrošača na distributivni el.en.sistem;
 • Rekonstrukcija, održavanje i otklanjanje posledica havarija na pomenutim objektima;
 • Izgradnja stambenih zgrada;
 • Izrada električnih instalacija na stambenim zgradama;
 • Izrada električnih instalacija na industrijskim objektima;
 • Izrada javnog osvetljenja u naseljima;
 • Osvetljenje sportskih objekata;
 • Projektovanje elektroenergetskih objekata napona do 35kV;
 • Ispitivanje električnih instalacija i izdavanje atesta.
zaric

RSS Poslovne vesti:

Kursna lista: